Håndverk er en bred kategori, Store Norske Leksikon definerer det som noe som ofte forutsetter håndarbeid og personlig innsikt, i tillegg til opplæring og mye øvelse. Dette er en definisjon som faktisk kan passe også for nye kategorier av håndverk, der kunstnere og håndverkere for eksempel lager smykker med 3D-utskrift og lignende teknologier.

Den klassiske definisjonen av håndverk i forhold til smykker

En gullsmed er kanskje det første mange tenker på i forhold til smykker og håndverk. I Norge kan du utdanne deg til fagarbeider innenfor gullsmedfaget, i form av to år på skole og to års praksis. Det er dessuten mulig å ta mesterbrev, og for håndverkere med mye erfaring kan det være aktuelt å ta fagbrev eller mesterbrev som praksiskandidat.

Noen teknikker som ble brukt allerede på Romerrikets tid, sliter dagens gullsmeder med å kopiere. Dette er altså et fag med svært lang historie, der det fortsatt er mange av de samme verktøyene og teknikkene som er aktuelle å bruke.

Til tider kan dette også være hardt fysisk arbeid, avhengig av hvordan du velger å bearbeide materialer. Ofte er det selvfølgelig snakk om små stykker metall, men det er et ekstremt presisjonsarbeid som forutsetter fullstendig konsentrasjon og fokus. Hvis du er forkjølet eller har urinveisinfeksjon, kan det være nok for at du ikke kan levere ditt aller beste.

Teknikker som utfordrer det vanlige bildet av en håndverker

Med tiden har vi fått mange ulike nye teknikker som kan benyttes for å lage pene ting, både smykker og mye annet. Et helt spesielt eksempel er selvfølgelig 3D-utskrifter, men det finnes mange andre. Felles for de er at det kanskje ved første blikk kan fremstå som at det ikke handler om håndverk. Likevel er det teknikker der et menneske skaper noe unikt, med sin kreativitet og kunnskap.

Noen vil selvfølgelig argumentere for at du ikke er i like tett kontakt med materialet når du benytter deg av langt mer avanserte verktøy. Det kan formelt sett være sant, men spørsmålet er om det er den fysiske kontakten med selve materialet som er viktig. Det er ingen som har problemer med at en glassblåser benytter verktøy for å holde god avstand til det ekstremt varme glasset, på tilsvarende måte er det kanskje ikke så rart at en moderne håndverker holder avstand til smeltet plastikk i en maskin for 3D-utskrift.

Nye materialer som ulike former av plastikk står sentralt i moderne teknikker. Selvfølgelig kan det diskuteres hvorvidt plastikk er et materiale som skal brukes, og det er ikke like holdbart som metaller, men det gir mye fleksibilitet og rom for kreativitet.

Uansett hvordan et unikt og personlig smykke er laget, er det ofte en person som brenner for faget som har investert mye tid og arbeid i akkurat det smykket du har.