Smykker for konger og dronninger

Dronninger og Konger over hele verden elsker smykker og mottar smykker i gave som aldri før.For å ta et godt eksempel kan vi ta for oss svenskenes ynd … Les mer

Sør-afrikansk smykkedesign og særtrekk ved denne

Sør-afrikansk smykkedesign skiller seg ut ved at det bare er kvinnene som driver denne gesjeften.
Siden disse smykkene skal gi informasjon om alder,kj … Les mer