Når vi tenker på trær er det som regel hvor viktige de er for det globale klimasystemet. Det skal sørge for at det blir sol og regn, sommer og vinter. På somrene kan vi bygge hus med treverk og på vinteren varmer vi oss med ved i ovnen.

Når det gjelder smykker lages de kanskje av gamle trær for de inneholder ganske mye karbon. Karbon som er under ekstremt trykk kan bli vakre diamanter, men det tar jo som vi vet mange millioner år. Lenge før det kan ulike tresorter bli vakre kunstverk, smykker og dekor.

Slik kan du jobbe med tre

Skal du jobbe med tre bør du ha interesse for kunst og design. Material-kunnskap er greit å ha, fordi tre av ulike sorter har forskjellig hardhet, massetetthet og motstand. Noen tre er enklere å forme mens andre er vanskeligere å forme.

Utdanning som tre-dreier kan man ta flere steder i landet fordi det ligger under videregående skole. Her kan man lære og gå praksis hos en tre-dreier. Har du fått denne interessen i voksen alder kan det hende du må ordne opp med et billig forbrukslån før du kan sette i gang.

Kjøp inn utstyr

For med det billige forbrukslånet kan du faktisk også investere i utstyret du trenger. Det er selvfølgelig en spikke-kniv, men også dreie-jern, en tre-dreiebenk, en sliper og en chuck! En chuck brukes til å feste trestykkene som skal dreies. Det er ikke bare å sette i gang, men bor man på en gård, da har man en fordel. Da kan man bygge om stabburet eller garasjen til sin nye arbeidsplass.

Kunstverk

Treverk kan bli kunstverk, og det er spesielt flott dekor man bruker å lage. Slik som modeller av dyr, kjøretøy også videre. Kunst med tre er bærekraftig og viktig også for å vise fremtidige generasjoner hva vi gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Du kan være en av dem.