Om du er ung og ønsker å utvikle deg innefor et fag så er studiet håndverk med tre og metall helt riktig for deg.Dette studiet er spennende og du vil lære mer om dette anvendelige materialet.

Tre og metall kan brukes både i arkitekturen når man skal designe og reise store bygninger men det kan også brukes som materialer når man skal skape vakre smykker,dette materialet kan altså brukes til veldig masse og lære om måten treet er oppbygd på og lære deg mye om arkitektur og de bygningene som finnes rundt oss I Norge og i utlandet.På studiet så vil man også gå nøyere inn på selve prosessen som man skal gjennom når man skal bygge et hus fra bunnen av og lære om rom og form på en slik måte at man selv kan bygge sin egen bolig og i tillegg til dette så vil man få veldig god informasjon i forhold til verktøy og mye annet som man behøver i denne prosessen. Dette studiet vil passe godt for alle som ønsker å ta en utdanning med fokus på design og som ønsker å undervise ung i faget kunst og håndverk på et senere tidspunkt.